Συζήτηση για τον Πόνο στη Μέση, στον Αυχένα και Αντιμετώπιση της Σπαστικότητας.

Α’ ΜΕΡΟΣ

Β’ ΜΕΡΟΣ

Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like